آه!

آه! در این سرای نیستی،که خدایان نیز فانی اند،من،از عشق ونوس،کدامین سرود را،بر صفحه لاجوردی زمان بخوانم؟نزدیک است کوپیدو بر من،از قوس زیبای سعادت،عاشقانه ترین لحظات را فرود آرد! العبد یحیی

ادامه مطالعه