نارسیس

سپیده دم تمام زمان های تو فراخواهد رسید.لحظاتی که تو،در منتهی الیه شرقی ترین رویای این جهانی،ویدایی ترین تجلی نارسیس را،در آغوش خواهی کشید. او برایت از دریاها و آسمان ها،و از دشت ها و رودها،نخواهد گفت.او،برایت از خویش خواهد[…]

ادامه مطالعه

درود!

درود! ای پاک ترین احساس در کرانه ی ارغوانی ترین افق و شناور در دریای ستاره ها. درود! ای عاشقانه ترین لحظات که ماورای تاریخ، سیر می کنی. درود! ای زیباترین لعل نهفته در این صخره های تاریک که هر[…]

ادامه مطالعه

در انتظار وصال

بی تاب وصال است دل اما چه توان کرد جسم  است به  راهت گره رشته جان ها در  چارسوی   دهر  گذر    کرد  خیالت لبریز   شد   از  حیرت   آیینه   دکان ها در  پرده  دل غیر  خیالت  نتوان یافت جولانکدۀ      پرتو      ماهند   کتان  ها «بیدل دهلوی»        […]

ادامه مطالعه